Pliki cookies

Rodzaje Plików Cookies

 • Cookies wewnętrzne - pliki umieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Kody Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi i zainstalowane w Usłudze
 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i wczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies stałe - pliki umieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są zdejmowane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest skonfigurowana na tryb zdejmowanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Zabezpieczenie składowania danych

 • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie - Metody składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zachowywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez zintegrowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie umożliwiają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Transfer na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także rzadko możliwe.
 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora pliki Cookie są nie szkodliwe dla Urządzeń Użytkowników i nie obejmują skryptów, treści lub informacji stwarzających ryzyko bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
 • Cookie zewnętrzne - Administrator podejmuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy wybiera znanych, dużych partnerów o międzynarodowej reputacji. Nie ma on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz licencyjne wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, wywodzących się z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów umieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.
 • Kontrola plików Cookie
 • Użytkownik może w każdym momencie, samostatnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zachowanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych osiągalne są na stronie WWW Twojej przeglądarki internetowej.
 • Użytkownik może w każdym momencie skasować wszelkie zachowane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik używa z usług Serwisu.
 • Niebezpieczeństwa po stronie Użytkownika - Administrator używa wszelkie dostępne środki techniczne w celu gwarancji bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Warto jednak zauważyć, że gwarancja bezpieczeństwa tych danych zależy od każdej ze stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie jest odpowiedzialny za przechwycenie tych danych, fałszywe reprezentowanie jako sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomych lub nieświadomych działań Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub jest zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zaleceń bezpiecznego korzystania z internetu.
 • Zachowywanie danych osobowych - Administrator zapewnia, że robi wszelkich wysiłków, by przetwarzane dane osobowe zgłoszone dobrowolnie przez Użytkowników były zabezpieczone, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator gwarantuje także, że robi wszelkich wysiłków w celu ochrony posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.
 • Przechowywanie haseł - Administrator oświadcza, że hasła zachowane są w kryptograficznej postaci, używając najświeższych norm i wytycznych w tym zakresie. Deszyfracja danych w Serwisie haseł dostępu do konta jest praktycznie niemożliwa.

Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Zoptymalizowanie i ułatwienie dostępu do Serwisu
 • Dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkowników
 • Umożliwienie Logowania do serwisu
 • Działania marketingowe, Remarketing w usługach zewnętrznych
 • Serwowanie usług reklamowych
 • Realizowanie usług afiliacyjnych
 • Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, źródeł ruchu itp.)
 • Dostarczanie usług multimedialnych Zapewnienie usług społecznościowych

Pliki Cookies Dostawców zewnętrznych

Administrator w Serwisie korzysta skryptów js i komponentów webowych partnerów, którzy mogą zapisywać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w konfiguracji swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe.

Usługi dostarczane przez firmy trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje regulacje świadczenia usług, zasady prywatności, cel obróbki danych oraz sposób wykorzystywania plików cookie.

Opinie

Zadzwoń: 503 606 150